Mgr. Alena Holá

Kognitivně behaviorální terapie

Schematerapie

„Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.“
-Buddha

Ocitli jste se v situaci, že nevíte, jak dál?
Snažíte se o změnu a nedaří se vám?

M

Nové klienty do psychoterapie v tuto chvíli bohužel nepřijímám, jelikož mám kapacitu plně obsazenou.
Terapeuty a frekventanty výcviku do supervize přijímám.
Děkuji za pochopení.

Alena Holá

O mně

Jmenuji se Alena Holá. Jsem kognitivně-behaviorální terapeut, schematerapeut, lektor, supervizor. Vystudovala jsem speciální pedagogiku obor etopedie / poruchy chování a emocí / na Univerzitě Karlově v Praze.

Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Kognitivně – behaviorální terapii,  výcvik ve Schematerapii a výcvik v Systemické rodinné terapii. Jsem lektor v Mezinárodním institutu KBT Odyssea a Prvním Institutu Schematerapie ČR a SK.

Terapeutické výcviky a kurzy
 • Tříletý supervizní výcvikový kurz v Kognitivně behaviorální terapii (KBT), Odyssea – Mezinárodní institut KBT, pod vedením prof. Jána Praška, 2021 – 2023
 • Schematerapie. První Institut Schematerapie České republiky a Slovenska – pod vedením MUDr. Beaty Paškové. The Schema Therapy Institute Indianapolis– pod vedením Joan Farrell, PhD., Ida Shaw, MA
  ISST certifikát pokročilá úroveň
 • Kognitivně behaviorální terapie (KBT), Odyssea – Mezinárodní institut KBT 2010-2014, pod vedením prof. Jána Praška
 • Systemická rodinná terapie, Institut rodinné terapie Praha 2003-2006
 • Výcvik Mindfulness I. a II., Jan Honzík, PhD.
 • Kurz diagnostiky a práce se skupinou, PhDr. Richard Braun
 • Výcvikový kurz šikany, PaedDr. Michal Kolář
 • Kurz psychorelaxačních technik, o.s. Dyscentrum
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost kognitivně-behaviorální terapie (ČSKBT)
 • International Society of Schema Therapy (ISST)
 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
 • American Psychological Association (APA)
Odborná praxe
 • od 2012 soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2015 – 2021 Školní poradenské pracoviště, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 – psychoterapeut
 • 1996 – 2016 Školní poradenské pracoviště, ZŠ Petřiny Sever, Praha 6 – vedoucí pracoviště, psychoterapeut
 • 2005 odborná stáž Prev-Centrum (ambulantní léčba, rodinná terapie, nízkoprahové zařízení – podpora v obtížných životních situacích)
 • 2003 odborná stáž Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol (2 měsíce)

Na co se specializuji?

Strachy, obavy, úzkosti

Strach z konkrétních věcí /např. zvířata, výšky, uzavřené prostory, návštěva lékaře, strach z nemocí, pohled na krev/, strach ze sociálních situací / strach ze zvědavých pohledů jiných lidí ať už pri jídle, mluvení, před obecenstvem nebo všechny situace mimo okruh rodiny/ vyhýbání se těmto situacím, náhlé ataky masivní úžkosti – paniky, doprovázeny pocity ztráty kontroly, řadou tělesných příznaků – bušení srdce, závratě, obtížné dýchání, neúspěch, nekokrétní obavy, úzkosti, že se “něco špatného” musí stát

Změny nálady

Depresivní nálada, pocity smutku, ztráta radostného prožívání, nedostatek energie, vůle, střídání fáze deprese a povznesené nálady, mánie

Trauma v životě

Ztráta blízké osoby, přepadení, znásilnění, autonehoda a jiné traumatické události

Nutkavé chování a vtíravé myšlenky

Nutkavé myšlenky, které se proti vůli stále vtírají na mysl, způsobují nepohodu, kterou se dotyčný snaží zmírnit různými typy nutkavého chování (např. neustále umývání rukou, zvýšená kontrola elektrických spotřebiců, zámků před odchodem z domova, nutkavé sledování tělesných funcí aj.)

 

Nadměrné obavy o své zdraví

Časté úzkostné sebepozorování a strach z nemocí.

 

Vztahy

Obtíže v manželských, partnerských, kamarádských vztazích, otázky rodičovství, výchovy dětí

Osobní růst

Sebepoznání, seberozvoj.

O metodě

Terapie – poradenství je zaměřeno na všechny, kteří ve svém životě řeší nějaký problém.

 

Ve své práci propojuji myšlení, emoční prožívání, tělesné prožívání a chování s tím, co se klientovi v životě děje, a také s tím, jak o tom přemýšlí. Všímám si toho, jaké přesvědčení o sobě, o druhých, o vztazích a o světě klient získal na základě svých minulých zkušeností (zejména v původní rodině). Snažím se společně s klientem porozumět tomu, jestli mu tato přesvědčení nebrání, aby byl autentický a tvořivý ve svém aktuálním životě.

K hlavním rysům terapie patří:

 

 • zaměření na přítomnost
 • zaměření na konkrétní ohraničené problémy
 • stanovení konkrétních funkčních cílů
 • směřování k rychlé soběstačnosti klienta
 • nácvikové metody: na principu opakování, učení, tréninku získává klient dovednosti a zvládá situace

Kognitivně-behaviorální terapie.

 

Kognitivně-behaviorální terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování. Tato terapie učí lidi rozpoznávat a změnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování.

Schematerapie

Schematerapie je relativně mladý integrativní psychoterapeutický přístup, který propojuje techniky kognitivní, behaviorální a psychodynamické terapie s prvky gestalt terapie a teorie vztahové
vazby. Zaměřuje se na léčbu komplexních a chronických osobnostních problémů, zejména poruch osobnosti, ale i chronických depresivních stavů a komplexních traumat. V poslední době se uplatňuje také v oblasti poruch příjmu potravy nebo ve forenzní psychologii.

Tento směr vyvinul americký psycholog Jeffrey Young na počátku devadesátých let minulého století. Dospěl k názoru, že patologie osobnosti se často vyvíjí z neuspokojených základních emočních
potřeb v dětství, což vede k rozvoji tzv. raných maladaptivních schémat.

Cílem je v širším slova smyslu postupné doplňování neuspokojených potřeb raného dětství, jako je vřelost, zájem, potvrzení, stanovení reálných hranic, rozvoj směrem k samostatnosti, hravost, tvořivost atd. To vede spolu s kognitivními a behaviorálními metodami k postupnému vyhasínání intenzity schémat, a tím i reakcí klienta na tato schémata, tj. v méně častém výskytu. Dochází k postupnému posunu a posilování k adaptivnějším schématům, které vedou ke spokojenějšímu životu.

Hlavní náplní schematerapie je identifikace schémat a toho, jak mohla přispět k negativním vzorcům, které jsou přítomny ve vašem životě a které vám brání ve smysluplném životě a smysluplných vztazích.

Jak probíhá terapie?

Základní terapeutická hodina trvá obvykle

50 minut

Frekvence sezení na začátku terapie je

1-2x týdně

Frekvence sezení po prvotní fázi terapie je

1-2x měsíčně

Běžná udržovací sezení jsou poté

1x za 2-3 měsíce

Ceník

Individuální konzultace

1.500Kč/50 min.

Supervize

1.500Kč/50 min.

Ceník a obchodní podmínky

Moje soukromá poradenská praxe není smluvním zařízením zdravotních pojišťoven. Klient hradí každé sezení v hotovosti.

Storno podmínky

Pro všechny dohodnuté termíny platí zásada, že jakmile se termín domluví, je pokládán za závazný. Klient má možnost bezplatně zrušit sezení do 24 hodin pracovního dne, který předchází domluvenému termínu. Tzn. v případě, že je termín sezení v pondělí, je třeba se omluvit do pátku 12 hod. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu v tomto čase neomluví, je povinen naplánované sezení uhradit. Snažím se tím předcházet blokování nevyužitých termínů klientům, kteří na termín čekají.

Kontakt

14 + 1 =

Zavolejte mi:

+420 603 161 328

Mgr. Alena Holá

Psychoterapie – poradenství

Wuchterlova 584/16 160 00,
Praha 6 – Dejvice

IČ: 00956619

Jak se ke mně dostanete?

Metro „A“ stanice Dejvická ( 400m ) nebo Hradčanská ( 600m)

Tram / Bus – zastávka Vítězné náměstí ( 400m) nebo Hradčanská ( 600m)

Napište mi:

alenahola@seznam.cz