Terapie

Když vás trápí ...

Strachy, obavy, úzkosti

strach z konkrétních věcí /např. zvířata, výšky, uzavřené prostory, návštěva lékaře, strach z nemocí, pohled na krev/, strach ze sociálních situací / strach ze zvědavých pohledů jiných lidí ať už pri jídle, mluvení, před obecenstvem nebo všechny situace mimo okruh rodiny/ vyhýbání se těmto situacím, náhlé ataky masivní úžkosti - paniky, doprovázeny pocity ztráty kontroly, řadou tělesných příznaků - bušení srdce, závratě, obtížné dýchání, neúspěch, nekokrétní obavy, úzkosti, že se “něco špatného” musí stát

Změny nálady

depresivní nálada, pocity smutku, ztráta radostného prožívání, nedostatek energie, vůle, střídání fáze deprese a povznesené nálady, mánie

Trauma v životě

ztráta blízké osoby, přepadení, znásilnění, autonehoda a jiné traumatické události

Nutkavé chování a vtíravé myšlenky

nutkavé myšlenky, které se proti vůli stále vtírají na mysl, způsobují nepohodu, kterou se dotyčný snaží zmírnit různými typy nutkavého chování (např. neustále umývání rukou, zvýšená kontrola elektrických spotřebiců, zámků před odchodem z domova, nutkavé sledování tělesných funcí aj.)

Nadměrné obavy o své zdraví

časté úzkostné sebepozorování a strach z nemocí

Vztahy

obtíže v manželských, partnerských, kamarádských vztazích, otázky rodičovství, výchovy dětí

Osobní růst

sebepoznání, seberozvoj