O mně

Pár slov o mně

Jmenuji se Alena Holá. Jsem vdaná a mám dvě dcery.

Studovala jsem na  Univerzitě Karlově v Praze, obor speciální pedagogiku - etopedii.

Po studiu na vysoké škole jsem absolvovala  dlouhodobý výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KBT), výcvik v systemické rodinné terapii a nyní jsem v procesu získání mezinárodního certifikátu schematerapie.

Terapeutické výcviky a kurzy

 • Schematerapie, První institut schematerapie v ČR a SK, The Schema Therapy Institute Indianapolis 2019 - dosud

 • Kognitivně - behaviorální terapie, Odyssea Mezinárodní institut KBT 2010-2014

 • Systemická rodinná terapie, Institut rodinné terapie Praha 2003-2006

 • Výcvik Mindfulness I. a II., Psychoterapeutické centrum Lávka

 • Kurz diagnostiky a práce se skupinou, PhDr. Richard Braun

 • Výcvikový kurz šikany, PaedDr. Michal Kolář

 • Kurz psychorelaxačních technik, o.s. Dyscentrum

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost kognitivně-behaviorální terapie

 • Česká společnost "Dyslexia"

 

Odborná praxe

 • od 2012 soukromá psychoterapeutická praxe

 • od 2015 Školní poradenské pracoviště, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 - psychoterapeut

 • 1996 - 2016 Školní poradenské pracoviště, ZŠ Petřiny Sever, Praha 6 - vedoucí pracoviště

 • 2005 odborná stáž Prev-Centrum (ambulantní léčba, rodinná terapie, nízkoprahové zařízení - podpora v obtížných životních situacích)

 • 2003 odborná stáž Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol (2 měsíce)