O metodě

Terapie - poradenství je zaměřeno na všechny, kteří ve svém životě řeší nějaký problém.

Ve své práci propojuji myšlení, emoční prožívání, tělesné prožívání a chování s tím, co se klientovi v životě děje, a také s tím, jak o tom přemýšlí. Všímám si toho, jaké přesvědčení o sobě, o druhých, o vztazích a o světě klient získal na základě svých minulých zkušeností (zejména v původní rodině). Snažím se společně s klientem porozumět tomu, jestli mu tato přesvědčení nebrání, aby byl autentický a tvořivý ve svém aktuálním životě.

Pracuji metodou kognitivně-behaviorální terapie.

Kognitivně-behaviorální terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování. Tato terapie učí lidi rozpoznávat a změnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování.

K hlavním rysům terapie patří

  • krátkodobost a časová omezenost
  • zaměření na přítomnost
  • zaměření na konkrétní ohraničené problémy
  • stanovení konkrétních funkčních cílů
  • směřování k rychlé soběstačnosti klienta
  • nácvikové metody: na principu opakování, učení, tréninku získává klient dovednosti a zvládá situace