Návštěva

Jak vypadá sezení

Základní terapeutická hodina trvá obvykle 50 minut.

Frekvence sezení je na počátku terapie jednou až dvakrát týdně.

Později jednou za 2 týdny až jednou měsíčně.

Běžná udržovací sezení jednou za 2 až 3 měsíce.