Ceník

Ceník a obchodní podmínky

Moje soukromá poradenská praxe není smluvním zařízením zdravotních pojišťoven. Klient hradí každé sezení v hotovosti.

Individuální konzultace:

1.200Kč/50 min.

Storno podmínky: 

Pro všechny dohodnuté termíny platí zásada, že jakmile se termín domluví, je pokládán za závazný.

Klient má možnost bezplatně zrušit sezení do 24 hodin pracovního dne, který předchází domluvenému termínu.

Tzn. v případě, že je termín sezení v pondělí, je třeba se omluvit do pátku 12 hod.

Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu v tomto čase neomluví, je povinen naplánované sezení uhradit. Snažím se tím předcházet blokování nevyužitých termínů klientům, kteří na termín čekají.

 

Děkuji za pochopení i vstřícnost vůči ostatním.